ידועים בציבור זכויות וחובות = הסכם ממון למה? 

אתם ידועים בציבור? מהן הזכויות והחובות שלכם מהקשר הזוגי? האם אתם זכאים למזונות? מה לגבי הילדים? האם אתם זכאים לרשת את בן/בת הזוג ח"ו במקרה שאחד מבני הזוג נפטר? האם בן/בת  זוג ייחשב לידוע בציבור אם הוא עדין נשואי לאדם אחר? 

לצד הדרך המסורתית דתית המקובלת למיסוד הזוגיות הכולל הליך של בדיקות רישום וטקסים אשר בדרך כלל מתבצעות על ידי הרבנות הראשית , התפתח מודל הידועים בציבור יש שיגידו שזה בגלל ההליך ויש שיאמרו בזכות ההליך . ההגדרה שהתקבלה בחלוף השנים לידועים בציבור "בני זוג המנהלים חיי משפחה במשק בית משותף" אלו הם תנאי הסף המצטברים והמהותיים לקביעת העובדתית כי בני הזוג הם בחזקת ידועים בציבור.  

על מנת להוכיח כי בני זוג הם ידועים בציבור, יש להוכיח כאמור , בני הזוג מנהלים חיי משפחה מבלים את רוב זמנם יחדיו גם אם לא תחת קורת גג אחת מנהלים את משק הבית במשותף , קניות  תשלומים עבור משכנתא או שכר דירה חשבונות לגורמים כמו עירייה , חשמל  מעורבות כלכלית הדדית וכו'   והכל בהתאם ליכולתם הכלכלית. 

הלכת השיתוף- במקרה ובני הזוג לא ערכו הסכם ממון , תחול עליהם הלכת השיתוף, ובו יחלקו את הרכוש המשותף שצברו במהלך חיי הזוגיות שלהם ועד ליום הפרידה באופן שווה כמו כן, את הזכות להטבות סוציאליות רבות כמו , קצבת ילדים, נכות  שארים וכו'.על מנת להוכיח כי בני הזוג הסכימו על חלוקת הרכוש שונה מהלכת השיתוף , יש להביא הוכחות חותכות לכך , על כן טוב וחשוב לערוך הסכם ממון להבטחת הזכויות והחובות במודל של זוגיות שכזו. 

ידועים בציבור זכאים לרשת את בן זוגם אף אם לא ערכו צוואה , באשר לזכות המזונות תחול הלכת פלונית רע"א 8256/99 אשר נקבע בה כי המזונות יהיו חוזיים וכפופים לעיקרון תום הלב ועמידה במבחן הנזקקות. בנוגע לילדים משותפים חלה חובה על בני הזוג לשלם מזונות וחובה עליהם לרשום את הילדים במשרד הפנים כהוריהם . 

חלוקת רכוש לאחר הפרידה ונכסים שהיו לבני הזוג לפני תחילת הקשר , כמו שציינתי לעיל חלוקת הרכוש בין ידועים בציבור לאחר פרידה , נקבעת בהתאם להלכת השיתוף אשר קובעת כי רכוש שנצבר בחיים המשותפים של בני הזוג יחולק באופן שווה, אלא אם כן קיימות ראיות על הסכמה אחרת בדמות הסכם ממון, צוואה או ראיות נסיבתיות כמו התנהגות בני הזוג באשר לאותו נכס לאורך הזוגיות.  

באשר לשאלה האם נכס שנרכש לפני תחילת הקשר יחולק אף הוא, התשובה בדרך כלל תהייה שלילית, אלא אם כן הסכימו הצדדים אחרת. עם זאת ישנם מקרים חריגים שנכס כזה יחולק , אם יוכח כי הצד השני תרם באופן משמעותי לרכישת אותו נכס, ואם הנכס נרכש בכספים משותפים לבני הזוג. 

לקוראים הנשואים , במקרה דנן, בפסק הדין 4178/04 פלוני, נקבע כי הסכם בין בני זוג ידועים בציבור , כשלעצמו, אינו בלתי מוסרי , בלתי חוקי, או נוגד את תקנות הציבור למרות שאחד מבני הזוג היה נשואי בד בבד עם הבת הזוג הידועה בציבור. וזאת מסיבות כאלה ואחרות למשל סרבנות גט, או התנהגות בלתי הולמת, במקרה כזה הרכוש אשר יחולק בין בני הזוג הידועים בציבור יחול כאמור, לאותם נכסים שצברו בני הזוג יחד ואין לבן/ת הזוג הנשואי לידוע בציבור אין לו כל חלק בהם. 

על כן, טוב וכדאי לערוך הסכם ממון בין הצדדים ולייתר את כל ההליכים המיותרים ,אשר יגרמו לעוגמת נפש וישאירו זיכרון רע לאותם שנים שהזוג חיי יחדיו. 

השירותים שלנו

צרו קשר

משרד:
02-577-7855

כתובת דוא"ל:
[email protected]

כתובת:
בן יהודה 2, קומה ב', ירושלים