הסדר חובות  

חייב אשר מעוניין להסדיר את חובותיו בטרם פתיחת הליך חדלות פירעון , עומדות בפניו אפשרויות נוספות בטרם יפנה לדרך של חדלות פירעון אשר ממנה הוא רוצה להימנע. 

החייב רוצה לפתוח דף חדש ונקי בחייו בצורה מהירה יותר וללא הליכים משפטים מיוחדים ומיגעים. בהליך של הסדר חובות יובהר, כי אין זה משנה אם החייב הוא אדם פרטי או חברה בע"מ  

עורך דין הוצאה לפועל בעל ניסיון רב יבצע בדיקה מקיפה של כל חובותיו של החייב בהוצאה לפעול ומול נושים שטרם הגישו בקשה לפתיחת תיק הוצאה לפועל, הבדיקה תברר את מהות החובות, היקף החובות , מספר הנושים וכו' על מנת לברר  את הסיכוי לגיבוש הסדר חוב ובתנאים האופטימליים לחייב. לאחר בירור גובהה החובות ייעשה תיאום ציפיות עם החייב על יכולתו לגייס את הסכום לטובת הסדר החובות ואילו דרכים הוא רוצה לפעול על מנת לגייס את הסכום אותו הוצע. 

הליך זה הוא קצר בזמן חוסך בכסף ובמינימום משאבים והשלכות על החייב ובני ביתו .הסדר חובות מוביל להפחתת הסכום הכולל של החובות עורך הדין יגבש את ההסדר על פי התנאים שסוכמו בין החייב לנושים , לרבות גובהה הסכום הפשרה שהושגה לסילוק החוב ואפן התשלום , יחתים את הצדדים על ויתור טענות הדדיות יסגור את התיקים בהוצאה לפועל וזאת בתוך ימים ספורים לאחר התשלום המוסכם. 

עורך הדין יגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל ליתן תוקף להסדר הפשרה אשר גובשה בין החייב לנושים, בשלב זה כל ההליכים מעוכבים וזאת כל עוד החייב עומד בתנאי ההסדר ולא מפר אותם. אם החייב מפר את ההסדר , לא שילם במועד שנקבע, הזוכה עשוי לפנות בבקשה לחדש את ההליכים כנגד החייב לרשם הוצאה לפועל, בבקשה שכזו תוגש לאחר הפחתת התקבולים שקיבל הזוכה עד לאותו מועד בו החייב לא עמד בהסדר. על הזוכה מוטל אחריות לדווח אחת לשלושה חודשים לרשם ההוצאה לפועל על התקבולים שנפרעו מהחייב על חשבון החוב. 

השירותים שלנו

צרו קשר

משרד:
02-577-7855

כתובת דוא"ל:
[email protected]

כתובת:
בן יהודה 2, קומה ב', ירושלים