חלוקת רכוש בהליך גירושין 

נדבך מרכזי בהליך גירושין הוא כיצד יחולק הרכוש בין בני הזוג , נצטרך לבחון מהו הרכוש אשר נכלל בתוך הנכסים המשותפים , ולהבדיל מרכושו האישי של כל צד בנפרד, הגדרה זו תקבע את נקודת המוצא לחלוקת הנכסים. 

במהלך חיי הנישואין , בני הזוג נוטלים על עצמם חובות וזכויות כלכליות רבות ומגוונות , הכוללים, בין היתר, ניהול משק בית משותף , גידול הילדים, ורכישת נכסים משותפים. 

עם פקיעת הנישואין , על בני הזוג לפרק את השותפות הכלכלית  ביניהם. הליכי חלוקת הרכוש בין בני זוג נישואין, הם חלק בלתי נפרד מהליך הגירושין, ויכולים להיות מורכבים ומסובכים. 

החוק בישראל המסדיר את דיני חלוקת רכוש בין בני הזוג , נקרא חוק יחסי ממון , התשל"ג-1973 אשר קובע , כי בעת גירושין תיערך בין בני הזוג חלוקת רכוש שווה של כל נכסיהם המשותפים. או במילים אחרות "הסדר איזון משאבים", באין הסכם ממון בין בני הזוג. 

רכוש משותף הוא כל הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג במהלך שנות הנישואין , הגדרה זו כוללת נכסים מוחשים כמו דירת המגורים, רכב חשבונות בנק ריהוט וכו' . וכמו כן נכסים בלתי מוחשים כמו זכויות סוציאליות , מוניטין זכויות קניין רוחני וכו' . 

חלוקת הרכוש המשותף תיעשה על פי ערכם של הנכסים  ביום הגירושין , אם בני הזוג לא הגיעו להסכמה על החלוקה , בית המשפט או בית הדין הרבני יקבע את החלוקה וזאת לאחר שימנה  אקטואר אשר יערוך דוח מפורט  כאמור. 

בית המשפט או בית הדין רשאים להתחשב בנסיבות מיוחדות של כל מקרה לגופו , מה הייתה תרומתו של כל אחד מבני הזוג לרכוש המשותף ,הכנסותיהם של בני הזוג ,הצרכים של הילדים המשותפים ,סיבת הגירושין. 

בפסיקה נקבע כי חלוקת הרכוש בין בני זוג בהליך גירושין, הוא עניין של צדק ויושר, בעניין ע"מ 1062/18 , נקבע כי בית המשפט יהיה רשאי לקבוע כי בן זוג יקבל דירה המשמשת למגוריו של ילדו הקטין , גם אם הדירה היא רכוש אישי של בן הזוג השני. זאת, על מנת להבטיח את המשך מגורי הילד בביתו. זו דוגמא לנכס מוחשי  

נכס שאינו מוחשי נקבע בעניין ע"א 561/19 כי בית המשפט ראשי לקבוע כי בן הזוג יקבל קצבת פנסיה של בן הזוג השני, גם אם הקצבה היא רכושו האישי של בן הזוג השני , זאת על מנת להבטיח את צרכיו הכלכליים של בן הזוג הראשון. 

נכסים שנצברו לפני הנישואין או לאחר הגירושין אינם נחשבים לרכוש משותף, עם זאת בית המשפט או בית הדין הרבני רשאים לקבוע כי מתנה או ירושה שנצברו במהלך הנישואין, אף על פי שהם נחשבים לרכושו האישי של אחד מבני הזוג, יהוו חלק מהרכוש המשותף וזאת , לאחר שבחנו אם היה רצון לשתף או שנוצלו לטובת משק הבית המשותף. 

חלוקת הרכוש בין בני זוג בהליך גירושין הוא למעשה אחד משני נדבכים  מרכזים ומורכבים הראשון זה הילדים, ואחריו הרכוש, לכן מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי מעורך דין מומחה לדיני משפחה אשר יכול לסייע לבני הזוג להגיע להסכמה על חלוקת הרכוש , ובמידה ואין הסכמה כזו יוכל לייצג את אחד מבני הזוג בהליך משפטי מורכב ורגיש. 

השירותים שלנו

צרו קשר

משרד:
02-577-7855

כתובת דוא"ל:
[email protected]

כתובת:
בן יהודה 2, קומה ב', ירושלים