מזונות ילדים ומשמורת 

מזונות ילדים הם סכום כסף המשולם  להורה אחד להורה שני וזאת על מנת לסייע במימון הצרכים החומריים של הילדים הכוללים מזון, ביגוד, מגורים, חינוך בריאות ועוד.  

החוק המסדיר את נושא מזונות הילדים בישראל " חוק לתיקון דיני המשפחה ( מזונות ) תשי"ט – 1959. "  הקובע כי הורה חייב במזונות ילדיו וזאת בהתאם לדין האישי החל עליו, הדין האישי בישראל החל על רוב האנשים הוא הדין העברי, אשר מבחין בשלוש קבוצות גיל 1. עד גיל שש נקרא קטני קטנים 2. שש עד חמש עשרה נקרה קטינים 3. חמש עשרה עד שמונה עשרה .  

הרמב"ם קבע במשנתו " כשם שאדם חייב במזונות אשתו , כך הוא חייב במזונות בניו ובנותיו הקטנים עד גיל שש שנים" . הסנהדרין הוסיפו בתקנת אושא ותיקנו כי אב חייב במזונות ילדיו עד גיל מצווה שתים עשר לבנות ושלוש עשר לבנים. 

במשפט הישראלי הורחבה פסיקה זו ונקבע ,  כל קטין עד גיל שמונה עשרה הלומד בבית ספר נחשב כמי שאין לו מקורות הכנסה משלו, והוא זכאי אפוא למזונות מדין הצדקה . 

עם זאת, בשנים האחרונות חלה מגמה של שינוי בפסיקה בנושא מזונות ילדים. בשנת 2015 פסק בית המשפט העליון בעניין ע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית , בהגיע הקטין לגיל שש , חלה חובה על שני ההורים במזונות הילדים. וזאת בהתאם ליחס זמני השהות של הילדים ויחס הכנסותיהם של ההורים.  

פסק דין זה מהווה מהפכה של ממש בנושא מזונות ילדים בישראל. כפי שצוין לעיל , בדין העברי החובה הייתה מוחלטת על האב, וזאת ללא כל קשר לנסיבות ספציפיות של המקרה. פסיקה זו של בית המשפט העליון הביאה את נושא השוויון בין גברים לנשים לנושא המזונות לילדים , ומכירה בכך שהאם היא צד משמעותי בגידול הילדים. 

הפסיקה בע"מ 919/15 השפיעה  גם על ההסדר של משמורת הילדים, כאשר ההורים חולקים משמורת משותפת על הילדים . חלוקת זמני השהות שלהם היא שווה, וכתוצאה מכך חלוקת הנטל הכלכלי בגידול הילדים היא שוויונית ועל כן אין לחייב את האב בדמי מזונות בצורה אבסולוטית. 

בעניין תמ"ש 16785-09-12 קבע בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה – כאשר שני ההורים משתכרים בשכר דומה או שהאם מרוויחה יותר מהאב והם נושאים במשמורת משותפת , אין מקום לחייב את האב בדמי מזונות ילדים. 

קביעה זו מהווה תקדים בנושא המזונות ומשמורת, והיא בוודאי צפויה להשפיע על פסקי דין עתידיים בנושא מורכב זה. 

עמ"ש 20634-04-18 פלונית נ' פלוני קבע הסדר נוסף במקרה של משמורת משותפת יחלקו ההורים בצורה שווה את הוצאות החינוך והבריאות של הילדים אשר בדרך כלל באחריותם של ההורים , וזאת בהתאם לנסיבות הספציפיות לכל מקרה ומקרה. 

עמ"ש 1789-09-18 פלונית נ' פלוני הרחיב וקבע שגם הוצאות בעבור הסעת הילדים בין הבתים של ההורים יחולק אף הוא בצורה שווה. 

למען טובת הילדים חשוב לזכור שבסופו של ההליך בעל כורחם ההורים נשארים " קרובי משפחה" ועל כן טוב יעשו אם יסדירו את נושא המזונות והמשמורת בהסכם בכתב אשר יחייב את שני הצדדים ולקהל אישור מבית המשפט. 

נושא מזונות ומשמורת הוא מורכב ורגיש מאוד, בשנים האחרונות , ישנה מגמה של שינוים בפסיקה המביאה לשוויון בין ההורים ומכירה בכך שגם האם  היא צד משמעותי בכלכלת הילדים לכן חשוב לפנות לעורך דין מומחה בתחום דיני המשפחה וזאת על מנת להבטיח לילדים אופק ברור . 

השירותים שלנו

צרו קשר

משרד:
02-577-7855

כתובת דוא"ל:
[email protected]

כתובת:
בן יהודה 2, קומה ב', ירושלים